Priser

Priser

Fyllinger, 1 flate1.020,-
Fyllinger, 2 flater1.550,-
Fyllinger, 3 flater1.860,-
Fyllinger, 4 flater2.300,-
Depurasjon / tannrens 30 minutter1.580,-
Rotfylling – pris ut fra
a) antall nervekanaler i tannen
b) om tannen er vital eller avital
Ekstraksjon av tann
Ekstraksjon av komplisert tann tidsdebiteres
1.650,-
Kroner6.580,-
Anestesi (bedøvelse)200,-
Røntgen (pr. bilde)180,-
Helprotese (én kjeve)12.900,-
Partiell protese (én kjeve)13.800,-
Pr.07.09.22